Khẩn trương đưa quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động

Vốn điều lệ của quỹ là 300 tỷ đồng, được ngân sách trung ương cấp trong ba năm đầu sau khi thành lập.  

Nghị quyết 105/NQ-CP tại Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020 Chính phủ ban hành nêu rõ: Yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch nội địa; khẩn trương đưa quỹ hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động ngay đầu Quý III năm 2020.

Chuẩn bị tốt nội dung với trọng tâm là triển khai các giải pháp cơ cấu lại thị trường, sản phẩm du lịch, phù hợp với điều kiện, tình hình mới để tổ chức hội nghị Du lịch toàn quốc vào cuối tháng 9.

Đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn của thế giới để phục hồi du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép.


Sở Du lịch TP.HCM mời travel Blogger giao lưu để quảng bá du lịch Việt Nam đến người dân 

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong sáu tháng cuối năm, đơn vị này sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Đối với công tác phát triển sản phẩm, hoàn chỉnh và triển khai Kế hoạch du lịch Xanh trên địa bàn TP; triển khai các nội dung có liên quan sau khi đã tổ chức công bố thành công Chương trình kích cầu du lịch TP năm 2020.

Đối với công tác hỗ trợ DN du lịch trên địa bàn thành phố tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch phát triển, Sở Du lịch tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh của các DN kinh doanh du lịch; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ DN về tài chính, tín dụng, thuế do Chính phủ ban hành…

Nguồn : https://plo.vn/kinh-te/khan-truong-dua-quy-ho-tro-phat-trien-du-lich-vao-hoat-dong-925134.html

Top v